Hvem er vi ? 

Rafsbotn Snøscooterforening (RSSF), er talerøret for snøscooterbrukere i
Rafsbotn og Alta Kommune.
Våre fokusområder vil være å tale scooterbrukernes sak, oppfordre til trygg
ferdsel i fjellet, samt frivillighetsarbeid med vedlikehold av løype 15 i Alta
Kommune.


Foreningen har eksistert i mange år, men ble offisielt registrert som
forening i november 2019. Foreningen består av nesten 100 medlemmer. og
et aktivt styre bestående av 5 medlemmer.


Driften av foreningen foregår utelukkende av frivillighetsarbeid, dugnad, og
engasjerte ildsjeler i foreninga. Samt utallige støttespillere som bidrar med
loddsalg, på spleis, og vipps.


Foreningen er også tilknyttet Snøscooterklubbenes fellesråd (SKFR), en
landsomfattende forening med formål om å være et kontaktnett og en
informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med turkjøring.